Izložba Tolstoj i Dostojevski u srpskoj kulturi - sekcija Tolstoj
29. marta 2021. Gradska biblioteka Vršac

PRVI POMENI L. N. TOLSTOJA KOD SRBA
(u štampi i periodici)

Lav Nikolajevič Tolstoj spada u one velike svetske pisce čija veličina nije mogla dugo ostati nepoznata drugim kulturnim i nacionalnim sredinama. U tom smislu, njegovo ime i stvaralaštvo vrlo rano dospevaju i u srpske kulturne krugove. Zapravo, Tolstoj je prvi među ruskim književnim velikanima kojeg je srpska javnost upoznala i za koga je bezmalo pola veka pokazivala jveće interesovanje od svih ruskih i evropskih pisaca.

Od prvog javljanja Tolstoja u književnosti, kad je u ruskom časopisu Savremenik 1852. godine objavljena njegova biografska povest DETINjSTVO, do prvog pomena o njemu u srpskoj javnosti prošlo je nepunih 15 godina. Ovaj period predstavlja srazmerno kratko vreme kada se uzme u obzir postojanje tada relativno spore i slabe komunikacije između ova dva naroda, a naročito velika geografska razdaljina između njih.

Na prvoj strani beogradskog lista Svetovid za 1867. godinu objavljena je novinska beleška o radu na romanu RAT I MIR ruskog pisca Lava Nikolajeviča Tolstoja. Nakon ovog prvog pomena, Tolstojev literarni rad i ličnost veoma brzo postaju opšepoznati srpskoj kulturnoj javnosti. Već krajem XIX veka prevedena su, popularisana i kritički istražena sva njegova dela. Isto tako, piščeva ličnost bila je višestrano proučena i predstavljena u svim oblicima stvaralačkog ispoljavanja − od umetničkih, beletrističkih, književno-kritičkih, političkih, filozofskih, religioznih, misaonih i ličnih nazora, ponašanja i učenja. Do sredine XX veka broj priloga o Tolstoju u srpskoj periodici dosegao je broj od 1 500 naslova. Nije bilo nijednog uglednog srpskog kritičara, biografa, publiciste i književnika koji nije izrekao svoj sud o velikom ruskom piscu ili mu posvetio ozbiljan kritički rad u nekom od uglednih srpskih časopisa (Svetovid, Danica, Srpski književni glasnik, Letopis Matice srpske, Otadžbina, Javor, Delo, Brankovo kolo, Zastava, Preodnica, Politika i drugi). Pored domaćih tekstova, naši časopisi objavljivali su sve značajne prevode kritika i tumačenja Tolstojevog dela, između ostalog studije Romena Rolana, M. G. Hofmana, Georga Brandesa i drugih.

PRVI PREVODI L. N. TOLSTOJA KOD SRBA

Lav Nikolajevič Tolstoj bio je i ostao do danas jedan od najprevođenijih i najčitanijih pisaca kod Srba. Pre prvih prevoda, Tolstoj je među srpskim intelektualnim krugovima čitan i u originalu. Tome doprinosi činjenica da je u XIX veku ruski jezik bio neka vrsta drugog govornog jezika srpske inteligencije.

Prvi prevod Tolstoja na srpski jezik je pripovetka MEĆAVA, objavljena na naslovnoj strani novosadskog lista Danica 1868. godine. Ovo je ne samo prvi naš prevod Tolstoja već i jedan od prvih njegovih prevoda uopšte među slovenskim, pa čak i evropskim narodima. Srbe su u ovom poslu pretekli jedino Česi, koji su osam godina ranije (1860) preveli jednu Tolstojevu pripovetku.

Nakon objavljivanja još nekoliko manjih Tolstojevih pripovedaka, srpska javnost počela se upoznavati s velikim delima ovog pisca putem periodičnih časopisa. Do kraja XIX veka u Srbiji je bilo objavljeno ukupno 200 prevoda Tolstojevih dela, drugim rečima, sve što je pisac do tada napisao i objavio. Prema tome, čak i u pogledu objavljivanja Tolstoja Srbi stoje na drugom mestu, odmah iza Nemaca, a daleko ispred Francuza i Čeha.

Među brojnim Tolstojevim prevodiocima već tada se izdvojila nekolicina pojedinaca čiji se prevodi i danas smatraju najuspelijima i doživljavaju brojna ponovljena izdanja. Ti prevodioci bili su literarno najobrazovaniji i najsigurniji poznavaoci ruskog jezika i Tolstojevog dela. Među njima su književnici i pesnici – Milovan Glišić, Svetolik Ranković i Vojislav J. Ilić, ugledni književni poslenici i osnivači časopisa – Đorđe Popović Daničar, Jovan Maksimović, Okica Gluščević, Zorka Velimirović, Miloje Sretenović i Ljubica Anastasijević.

PRVE TOLSTOJEVE KNjIGE KOD SRBA DO 1900. GODINE

Do kraja XIX veka Srbi su na svome jeziku pročitali uglavnom sva do tada objavljena Tolstojeva kraća dela (pripovetke, priče, drame, rasprave, publicističke spise i slično). Časopis Danica već 1870. godine objavljuje pripovetku PORODIČNA SREĆA u 13 nastavaka, da bi sedam godina kasnije (1877) ista pripovetka doživela svoje zasebno izdanje u ediciji Biblioteke za ženski svet, sa izmenjenim naslovom SREĆA U BRAKU. To je ujedno i prva objavljena knjiga Lava N. Tolstoja kod Srba. Posebno je zanimljiv slučaj sa pripovetkom KRAJCEROVA SONATA. Njeno prevođenje usledilo je nepunu godinu dana nakon što je napisana, a štampana je, kao i u Rusiji, 1890. godine. Dok je u Rusiji odmah doživela zabranu ruske cenzure, dotle je u Srbiji štampana čak četiri puta (dva puta u novinama i dva puta kao zasebno izdanje).

Iako je većina velikih Tolstojevih romana već bila objavljena u Rusiji i poznata široj, pa i našoj javnosti, ni u Srbiji ni u okolnim slovenskim zemljama do kraja ovog perioda nisu se stekli odgovarajući uslovi za njihovo objavljivanje. U to vreme nije još bilo većih izdavačkih kuća koje bi bile spremne da štampaju tako obimna dela. Većina Tolstojevih romana prvobitno je bila štampana u periodici, u nastavcima, da bi tek nekoliko godina kasnije doživela svoja zasebna izdanja. Izlaženje romana VASKRSENjE trajalo je nepunu godinu dana, dok su ANU KARNjINU čitaoci pratili u nastavcima gotovo dve godine.

ŠTAMPANjE TOLSTOJEVIH KNjIGA U SRBIJI OD 1900. DO 1933. GODINE

Zanimljiv je predlog srpske književnice i vrsnog književnog kritičara, Isidore Sekulić, o načinu prevođenja pojedinih Tolstojevih dela: ANU KARENjINU – taj čudesan vrhunac umetnosti koji se diže između dve teške krize Tolstojeva neverovanja u lepu umetnost – to delo bi, kao neku ogromnu građevinu, trebalo možda da prevodi čitav niz specijalista, počevši od onog koji dršće pred lepim konjem, pa do onog koji se uzbudi pred novorođenčetom.

Do Prvog svetskog rata u Srbiji su prevedena i štampana sva Tolstojeva dela, čak i ona koja pisac nije za života izdao. Jedini izuzetak su DJEČAŠTVO i MLADOST, koji su štampani tek 1920. godine, više od 50 godina od objavljivanja. Velike oscilacije u tempu prevođenja pojedinih Tolstojevih dela navode nas na zaključak da se u izboru dela kod nas u to vreme više vodilo računa o ukusu publike, nego o kvalitetu umetničkih dela. Tako su celovito izdanje RATA I MIRA Srbi dobili 1901. godine (u Rusiji je štampan 1869); prvo, skraćeno idanje romana VASKRSENjE 1899. godine (istovremeno sa ruskim), dok njegovo potpuno, od ruske cenzure neoštećeno izdanje dobijamo 1914. godine. Roman ANA KARENjINA štampan je prvi put kao zasebna knjiga 1910. godine (1878. godine u Rusiji). Godine 1933. pojavljuje se veliki izdavački poduhvat u izdanju Narodne prosvete: prvi put dobijamo Izabrana dela Lava Tolstoja u 30 knjiga.

TOLSTOJ U SRPSKOJ KNjIŽEVNOJ KRITICI

Od prvih sustreta sa ovim piscem ni ruska, ni srpska kulturna javnost, pa ni oni koji su se bavili književnom kritikom nisu ostajali ravnodušni na njegovu umjetničku ozbiljnost i snagu talenta. Tolstoju se u Srbiji više od jednog veka ukazuje najozbiljnija pažnja od strane najvećih književnih poslenika: od Milovana Glišića, Jovana Skerlića, Jovana Maksimovića, Velibora Gligorića i Vojislava Bojovića, preko književnika Laze Lazarevića, Vojislava Ilića, Stanislava Vinavera, Isidore Sekulić i Ive Andrića, do savremenih kritičara Nikole Miloševića, Dragana Nedeljkovića, Vitomira Vuletića i Ljubiše Jeremića. Pored analize umetničkih ostvarenja ovog pisca, ništa manje pažnje nije pridavano ni njegovoj ličnosti i biografskim podacima.

Izbor iz srpskih studija o L. N. Tolstoju

Momčilo Nastasijević
ISIDORA SEKULIĆ

(književnica)
Drugi narodi mogu kako hoće, Slaveni ne smeju odricati Tolstoja koji je „otišao“, rastao se od umetnosti pošto je dovršio umetnički zadatak. U Slavenima živi metafizički nemir: problematika bez kraja i konca, sa večitom težnjom na drugoj strani. Dostojevski je bio puna inkarnacija te slavenske suštine; Tolstoj je njen teški i veličanstveni proces. (Dva Tolstojeva odlaska, u: Sabrana dela Isidore Sekulić, knj.7: Iz stranih književnosti I, Novi Sad, Matica srpska, 1962)


LjUBIŠA JEREMIĆ

književni kritičar
U popularnim predstavama (...)Tolstoj se poistovećuje sa likom starozavetnog starca, proroka i mudraca, snažnog i vitalnog kao sama zemlja!
(Mala knjiga o Tolstoju, Beograd, Izdavačko preduzeće „Filip Višnjić“, 2007).


IVO ANDRIĆ

književnik, dobitnik Nobelove nagrade za književnost
Otkad ljudi ljudima pričaju o ljudskim sudbinama i odnosima, o pojavama i oblicima života i sveta, o večitim težnjama i snovima smrtnika, nije bilo pripovedača veće snage ni jače ubedljivosti (...). Ni srspki jezik, ni razdaljine koje dele naravi i običaji, ni razlike u društvenim odnosima i pogledima, ni promene u senzibilitetu i u načinu književnog izražavanja, ništa nije moglo sprečiti to (Tolstojevo) delo da uđe u sve zemlje i narode, da mirnim a nezadržljivim hodom velikih umetničkih ostvarenja osvoji ceo svet, i zadrži se u njemu trajno.
(O Tolstoju, u: Književna reč, God. 21, br. 399, jul 1992)


LAZA LAZAREVIĆ

književnik
Ne treba niko drugi da piše. Tolstoj je Anom Karenjinom kazao sve.


VITOMIR VULETIĆ

profesor na Katedri na ruski jezik i književnost

Otkud Tolstoju tako snažno razvijeno inače nepoznato čulo da prodre u psihologiju nestajanja, u suštinu poslednjeg daha, čak i posle poslednjeg daha? Na ovo pitanje može se odgovoriti samo time da je Tolstoj izvanredno poznavao psihologiju života, psihologiju borbe, čovekovu psihologiju, njeno nastajanje, trajanje i nestajanje, kao i celokupan složeni proces koji se u čoveku događa između trenutka nastanka i trenutka nestanka.

(Lav Tolstoj kao pripovedač, u: Ruske književne teme, Beograd, Svetlostkomerc, 1996)


TOLSTOJ U SRPSKOM POZORIŠTU

Za Tolstojevo dramsko stvaralaštvo u Srbiji se počelo rano saznavati i brzo mu se ukazivati pažnja. Prvi spomen neke njegove drame objavio je novosadski list Pozorište još 1886. godine, što znači iste godine kada se za tu vrstu njegovog umetničkog rada javno saznalo i u Rusiji. Od tada je srpska pozorišna publika redovno saznavala za sva Tolstojeva dramska ostvarenja. Godine 1888. prevedena je na srpski njegova drama CARSTVO MRAKA. Ipak, prvo postavljanje Tolstoja na srpsku pozorišnu scenu usledilo je tek 1904. godine, kada je Narodno pozorište u Beogradu izvelo dramu CARSTVO MRAKA u pet činova, u novom, savremenom prevodu Jovana Maksimovića. Posle ove premijere Tolstojevo dramsko stvaralaštvo prihvatile su i ostale pozorišne scene, pre svega Srpsko narodno pozorište u Novom Sadu, Šabačko, Somborsko i druga ugledna pozorišta. Neposredno nakon prevođenja, Tolstojeve drame su stavljane na repertoar, da bi se do početka Drugog svetskog rata gotovo svake druge sezone izvodilo po neko njegovo delo. Najčešće je izvođeno VASKRSENjE (čak 8 postavki) zatim CARSTVO MRAKA i ŽIVI LEŠ (5) i ANA KARENjINA (4). Od 1946. godine najviše se izvodi predstava ŽIVI LEŠ, a primetne su i brojne inovacije u izboru i pristupu tekstovima – dramatizovanje RATA I MIRA, baletsko izvođenje ANE KARENjINE, te adaptacija PRIČE I KONjU za mjuzikl i lutkarsku predstavu za decu. Sredinom 2011. godine postavljena je na scenu Narodnog pozorišta u Beogradu predstava MISIS TOLSTOJ, koja prikazuje poslednju godinu života slavnog pisca i problematizuje njegov odnos sa suprugom.

TOLSTOJ NA BITEFU

Beogradski Internacionalni Teatarski Festival (Bitef) osnovan je 1967. godine sa ciljem da prati i podržava najnovije pozorišne tendencije. Vremenom je postao jedan od vodećih evropskih festivala. Prikazuje najhrabrije scenske eksperimenate koji vode ka razaranju dramske forme, ali istovremeno i značajna klasična ostvarenja i predstave tradicionalnog teatra. U novije vreme Bitef prikazuje nova i inovativna dostignuća svetskog 'mejnstrima', predstave postdramskog i neverbalnog scenskog izraza, kao i one realizovane uz pomoć novih tehnologija. U okviru programa klasičnih ostvarenja, na 38. Bitefu (2004) igrana je predstava RAT I MIR. Početak romana moskovskog teatra „Masterskaя P. Fomenko” u režiji Pjotra Fomenka, savremena adaptacija velikog Tolstojevog dela.

Tolstojeva prepiska sa Anđom Pertović

Nakon aneksije Bosne i Hercegovine 1908. godine, sedamnaestogodišnja Beograđanka Anđa Pertović, ćerka Dimitrija Mite Petrovića, narodnog poslanika i predsednika poreske uprave, i sestra čuvene slikarke Nadežde i pisca Rastka Petrovića, uputila je tri pisma Lavu Nikolajeviču Tolstoju sa namerom da privoli velikog pisca da se zauzme za Srbe i javno pruži podršku slovenskoj braći. Anđina pisma nisu ostala bez odgovora, čak su podstakla Tolstoja da napiše spis pod nazivom O prisajedinjenju Bosne i Hercegovine Austriji. Ovo delo, inače jedno od njegovih poslednjih, objavljeno je u Srbiji svega nekoliko meseci nakon ruskog izdanja. Knjiga počinje rečima: Jedna srpska žena obratila mi se pitanjem šta mislim o aneksiji Bosne i Hercegovine od strane Austrije, izvršenoj ovih dana. Ja sam joj ukratko odgovorio, ali onome ko bi se eventualno interesovao o tome, želim što jasnije i podrobnije mogu da izrazim svoje mišljenje o tom događaju. Po Tolstojevoj smrti, njegov doktor Dušan Makovicki poslao je Anđi veliku Tolstojevu fotografiju i više svezaka njegovih poslednjih tekstova, kao i nekoliko lovorovih listova s Tolstojevog groba. On 1911. godine dolazi u Beograd da lično upozna Anđu.

SRPSKI RAT I GROF VRONSKI

(srpska verzija završetka ANE KARENjINE)

U nauci je dobro poznata činjenica da se osmi i poslednji deo romana ANA KARENjINA bazira na društveno-političkim pitanjima koja su bila aktuelna u trenutku pisanja ovog romana. Naime, vest o srpsko-turskim ratovima (1876-1879) i masovni odziv ruskih dobrovoljaca željnih da pomognu svojoj slovenskoj braći, našli su svoju književnu transpoziciju u ovom Tolstojevom romanu. Nekoliko puta u osmoj glavi junaci raspravljaju o srpskom ratu, navode kako u visokom društvu to postaje opšta tema i kako se narod divi junaštvu Srba i Crnogoraca. U IV i XV glavi osmog dela govori se o tome da grof Vronski, nakon Anine smrti, rešava da se priključi dobrovoljcima i povede sa sobom čitav eskadron vojske o svom trošku. Ovde se u romanu završava priča o grofu Vronskom. Srbi, međutim, zbog mnoštva podudarnosti, ali ne i konkretnih dokaza, neguju svoju verziju o tome šta se sa Vronskim desilo po dolasku u Srbiju.

U bici kod Adrovca (selo u centralnoj Srbiji) zaista je poginuo ruski dobrovoljac pukovnik Nikolaj Nikolajevič Rajevski, za kojeg Srbi veruju da je za života poslužio Tolstoju kao prototip grofu Vronskom. Rajevski je unuk proslavljenog generala Nikolaja Rajevskog, heroja Otadžbinskog rata 1812. godine (njegov legendarni ratnički podvig ovekovečio je Lav Tolstoj u romanu RAT I MIR). Rajevski u Srbiju dolazi 1876. godine i sa sobom dovodi veliki broj ruskih dobrovoljaca. Njegovo telo sahranjeno je u porti manastira Svetog Romana u Đunisu, a odatle je posle nekoliko dana preneto u Beograd. Petog septembra ispraćeno je uz velike počasti za Rusiju, posle opela u Sabornoj crkvi kome je prisustvovao kralj Milan. U Gornjem Adrovcu, na mestu gde je poginuo, podignuta je crkva Sveta Trojica, u narodu poznata kao šarena ili ruska crkva.

SRPSKI TOLSTOJEVI

(direktni potomci Tolstojevi živeli u Srbiji)

Lav N. Tolstoj i Sofija Andrejevna imali su 13 dece. Najstariji sin Sergej imao je sina Sergeja, koji je umro bez naslednika. Sledeće dete bila je ćerka Tatjana. Treće dete bio je sin ILIJA (umro je u Americi 1933. godine). On i njegovi muški potomci osnovna su nasledna linija Lava Tolstoja. Malo je poznato da je troje Ilijine dece sa porodicama živelo u emigraciji u Srbiji, u periodu od Oktobarske revolucije do 1945. godine.

ILIJA LjOVOVIČ imao je osmoro dece. Najstarije sinove Mihaila i Andreja odneo je vihor građanskog rata, dok su spasenje u našoj zemlji našli sinovi Ilija i Vladimir i ćerka Vera.

ILIJA ILjIČ je živeo u Beogradu. Napisao je 1957. godine Srpsko-hrvatsko-ruski rečnik, prvi takav rečnik izdat u Rusiji. Njegov sin Nikita, čuveni lingvista, slavista i akademik rođen je u Bršcu 1923, a umro u Moskvi 1996. godine. Nikitine ćerke, Marta i Ana, obe filolozi, rođene su i žive u Rusiji.

VLADIMIR ILjIČ je u Beogradu završio Poljoprivredni fakultet i kao agronom nastanio se u Novom Bečeju. Imao je dva sina, Olega (slikara) i Iliju (profesora MGU). Oleg ima Nataliju (akademski slikar) i Petra (žurnalista), a Ilija sinove Iliju i Vladimira. Vladimir Iljič danas je direktor zavičajne zbirke Jasna Poljana.

VERA ILjIČ pohađa Harkovski institut u Novom Bečeju, nakon čega se udaje u Novom Sadu i rađa sina Sergeja. Nakon razvoda seli se u Pariz, gde je izgradila veliku umetničku karijeru kao estradna umetnica (pod pseudonimom Vera Tol). Život je završila na Floridi.

U junu 2010. godine Društvo za očuvanje spomena na Ruse u Srbiji uspelo je da okupi u Beogradu oko 15 osnovnih i desetinu bočnih potomaka Tolstojevih koji su vezani za Srbiju, čime se u našoj kulturi dao veliki doprinos obeležavanju stogodišnjice smrti velikog pisca.

SEĆANjE NA TOLSTOJA U SRBIJI

Brojni primeri tokom 20. veka govore o tome kako se ličnost i delo Lava Nikolajeviča Tolstoja duboko ukorenilo u srpsku kulturu. Grof Tolstoj izabran je 3. februara 1910. godine za dopisnog člana Srpske kraljevske akademije. U Godišnjaku Srpske kraljevske akademije za 1910. godinu, kao presedan, štampana je opširna biografija i bibliografija književnih radova, koju je autor lično poslao.

Nekoliko godina ranije, 1908. godine Rusko-srpski klub u Beogradu, povodom proslave Tolstojeve osamdesetogodišnjice, proglasio je velikog umetnika ruske zemlje svojim počasnim članom, dodelivši mu za ovu priliku specijalno izdađenu diplomu, ukrašenu vrlo bogatom ornamentikom. Njen tekst, ispisan ćiriličkom kaligrafijom, glasi: DIPLOM Rusko-Srpskog kluba svome počasnom članu – grofu Gosp. Lavu Nikolajeviču Tolstoju u Beogradu 7. septembra 1908. Danas se ona čuva u arhivu Tolstojevog muzeja u Moskvi.

Brojna su i raznovrsna obeležavanja Tolstojevih godišnjica tokom 20. veka: od književnih večeri, tribina, razgovora, sećanja, beseda i koncerata do predstava njemu u čast. Novi Sad, kao i još desetak većih gradova u Srbiji odavno imaju Tolstojevu ulicu, ali je u ovom gradu, u toj istoj ulici, povodom stogodišnjice smrti postavljena spomen-bista u čast Lavu Tolstoju.

DR JOVAN MAKSIMOVIĆ
(1864-1955)

Dr Jovan Maksimović, vrstan prevodilac i znalac ruske književnosti, prvi je na srpski jezik preveo Tolstojev roman Vaskrsenje, dramu Carstvo mraka, i čuvenu studiju O prisajedinjenju Bosne i Hercegovine Austriji. Preveo je skoro sva književna dela Dostojevskog i Turgenjeva, pripovetke Čehova i Gogolja, knjige Ostrovskog, Kuprina, Aldanova. Lično je poznavao velikana ruske književnosti i bio kod njega u poseti u Jasnoj Poljani 1909. godine. Maksimović je doktorirao na Puškinu, radio kao profesor ruskog jezika u Trećoj beogradskoj gimnaziji, objavio knjigu priča za decu Nevenče (1887). Udruženje književnih prevodilaca Srbije i porodica Maksimović od 1975. godine dodeljuju nagradu za najbolji prevod ruske proze iz fonda Dr Jovan Maksimović.

MOJA POSETA KOD TOLSTOJA

Kad sam se, početkom maja meseca 1909. godine vraćao iz Moskve sa proslave Gogoljeve stogodišnjice, mene poče osvajati sve jača i jača želja, da svratim na koji časak u Tolstojevu Jasnu Poljanu, koja mi beše uz put – samo nekoliko vrsta od željezničke pruge.

****

Tolstoj, kad je zdrav, primao je svakoga, ko želi da se sa njime razgovara. On je u tom pogledu išao tako daleko, da je primao čak i ljude koji odriču njegovo učenje i koji dolaze da njega osuđuju.

Kontakt

Gradska biblioteka Vršac
Svetosavski trg 2, 26300 Vršac
Tel: 013/832-955
e-mail: bibliotekavrsac@mts.rs

Radno vreme
Od ponedeljka do petka 07:30 - 20:00 sati, subotom 8:00 - 12:00 sati.

 Potvrđujem tačnost podataka

Mailing lista

Pitanja

Pitajte bibliotekara i dobićete odgovor u najkraćem mogućem roku.

2018 © Gradska biblioteka Vršac - Sva prava zadržana
Top