Fondovi ➜ knjige na nemačkom jeziku

Gradska biblioteka u Vršcu osnovana je 1887. godine. kao „Narodna i omladinska biblioteka nemačkih komunalnih škola slobodnog kraljevskog grada Vršca“.

Za bibliotekara je izabran Feliks Mileker koji radi na rukovodećem mestu u Biblioteci od njenog osnivanja pa do svoje smrti 1942. godine. Budući da je Biblioteka radila još u okviru Građanske škole, nosila je naziv „Narodna, pedagoška stručna i omladinska biblioteka komunalne škole“. Fond biblioteke je brojao 460 dela u otprilike 1200 svezaka.  Biblioteka već prve godine štampa katalog svojih knjiga, stručno obrađen po tada važećim pravilima. Sve knjige dobile su ekslibrise na nemačkom i mađarskom jeziku, a reversi za zaduživanje korisnika postojali su na oba jezika. Ova biblioteka je u svom fondu imala knjige isključivo na nemačkom i mađarskom jeziku, uz malu kolekciju knjiga na latinskom i francuskom.


Gradska biblioteka danas u svojim fondovima ima preko 30 hiljada knjiga na nemačkom jeziku. One se nalaze u fondovima stare i retke knjige, fondu beletristike na nemačkom jeziku, fondu stručne knjige na stranim jezicima, fondovima rečnika, leksikona i posebnog fonda građe iz oblasti medicine. Zbog ovog bogatstva knjiga na nemačkom jeziku u planu je otvaranje Odeljenja nemačke knjige.

Pored monografskih publikacija, u fondu periodike nalazi se preko 170 naslova periodičnih publikacija (novina, časopisa, magazina, kalendara) na nemačkom jeziku koji ukupno broje preko 700 000 stranica. Pored periodike koja je objavljivana u Vršcu, u fondu se nalaze i novine i časopisi koji su izlazili u Beloj Crkvi,  Novom Sadu, Beogradu, Pančevu, Kikindi, Zrenjaninu, Temišvaru, Frankfurtu, Beču  i drugim gradovima. Ovo je najznačanija sačuvana zbirka periodičnih publikacija na nemačkom jeziku na teritoriji Vojvodine i predstavlja značajan izvor informacija svima koji se bave istraživanjem prošlosti Banata, Vršca, istorije i kulturne istorije Nemaca na teritoriji Vojvodine.

Prve novine štampane na nemačkom jeziku u Vršcu jesu nedeljnik „Vršački planinski vesnik“ (Der Werschetzer Gebirgsbote) koji je počeo  da izlazi 31. januara 1857. godine i izlazio je svake subote bez obzira na ratne i druge događaje do septembra 1944. godine. Izdavačka koncepcija, plan izdavanja lista i priloga uz njega, kao i izdavačka politika, izneta je u uvodnom obraćanju čitaocima u prvom broju i ona se nije menjala do poslednjeg broja.


Uobičajeni sadržaj Vršačkog planinskog vesnika podrazumevao je sledeće:
1. uvodnik;
2. feljton u nastavcima (npr.  roman Kalifornija u prvim brojevima lista);
3. lokalne novosti značajne za građane;
4. pesme i deklamacije sa tematikom iz svakodnevnog života (ljubav, priroda, razonoda, mudre izreke...). Načešći autori ovih pesma su: J. Pajdak, J. Vijatović, Julijus Ver, Tonranari;
5. sudski ukazi i rešenja;
6. reklame;
7. objave ( štampane na nemačkom , mađarskom i srpskom jeziku, a koje su podrazumevale važna saopštenja lokalnih vlasti; informacije o raznim konkursima i licitacijama; o slobodnim radnim mestima; o promenama adresa lokala i trgovina; kretanje cena osnovnih poljoprivrednih proizvoda i stočne hrane na vršačkoj pijaci – žito, kukuruz, ulje, vino, alkohol, stočna hrana);
8. izveštaj o mesečnim menama i meteorološki izveštaji;
9. umrlice koje sadrže podatke o godinama preminulog, o njegovom socijalnom poreklu i bolesti koja je prouzrokovala smrt;
10. rezultati o izvučenim  loto brojevima i drugim igrama na sreću.
Dana 4. avgusta 2011. svečano je otvoreno renovirano Odeljenje nemačke knjige. Sredstva u visini od 50 000 evra donirala je Fondacija Hemofarm. Odeljenje su otvorili Njegova ekselencija ambasador Svezne Republike Nemačke u Srbiji Volfram Mas, pokrajinski sekretar za kulturu i javno informisanje Milorad Đurić i predsednik Upravnog odbora Štada grupe Hartmut Reclaf.

Kontakt

Gradska biblioteka Vršac
Svetosavski trg 2, 26300 Vršac
Tel: 013/832-955
e-mail: bibliotekavrsac@mts.rs

Radno vreme
Od ponedeljka do petka 07:30 - 20:00 sati, subotom 8:00 - 12:00 sati.

 Potvrđujem tačnost podataka

Mailing lista

2018 © Gradska biblioteka Vršac - Sva prava zadržana
Top