Odeljenje ➜ za odrasle korisnike

Pozajmno odeljenje za rad sa odraslim korisnicima takođe je smešteno u prizemnom delu zgrade. Odeljenje ima bogat knjižni fond sa preko 75 000 bibliografskih jedinica u čijem sastavu su najvećim delom dela domaće i strane književnosti, a značajno mesto u strukturi fonda zauzima i fond stručne knjige koja se daje na korišćenje samo u Čitaonici, koja je sastavni deo Odeljenja za rad sa odraslim korisnicima.
Korisnici ovog odeljenja su  pripadnici populacije od 15 godina pa naviše. Korisnicima je na raspolaganju lisni autorski i stručni katalog, a takođe i elektronski katalog, u kome je obrađena celokupna građa Odeljenja za odrasle korisnike, a katalog pretraživ 24 časa dnevno putem interneta, čime se korisnicima biblioteke znatno olakšava pretraga, ali i omogućava pretraživanje kataloga od kuće ili sa bilo kog mesta gde imaju pristup internetu.

U okviru odeljenja nalazi se i referensna zbirka koju čine rečnici, encikopedije, bibliografije, priručnici i leksikoni(oko 3 000 publikacija). Biblioteka takođe vrši i međubibliotečku pozajmicu publikacija za potrebe svojih korisnika sa Bibliotekom Matice srpske i Narodnom bibliotekom Srbije, ali i sa drugim bibliotekama u sistemu COBISS.SR.

Kontakt

Gradska biblioteka Vršac
Svetosavski trg 2, 26300 Vršac
Tel: 013/832-955
e-mail: bibliotekavrsac@mts.rs

Radno vreme
Od ponedeljka do petka 07:30 - 20:00 sati, subotom 8:00 - 12:00 sati.

 Potvrđujem tačnost podataka

Mailing lista

2018 © Gradska biblioteka Vršac - Sva prava zadržana
Top