Close Menu

O digitalnoj biblioteci

Gradska biblioteka u Vršcu osnovana je odlukom Magistrata krajem 1887. godine kao Gradska javna i školska biblioteka, a počela je sa radom za javnost 15. januara 1888. godine. Osnivač ove biblioteke i njen prvi bibliotekar bio je Feliks Mileker (1858-1942), poznati istoričar i arheolog, i pisac velikog broja knjiga i studija. 

Posle osnivanja Muzeja, od 1897. do 1947. godine, Gradska bilbioteka i Muzej rade kao jedinstvena ustanova pod jednim krovom, a od 1947. godine kao posebne ustanove, od kada počinju da znatnije proširuju svoju delatnost. Samostalna, nakon sedam promenjenih adresa, pedesetih godina ovog veka, Gradska bilbioteka je smeštena u današnju zgradu na Svetosavskom trgu br. 2.
Top