Close Menu

О дигиталној библиотеци

Градска библиотека у Вршцу основана jе одлуком Магистрата краjем 1887. године као Градска jавна и школска библиотека, а почела jе са радом за jавност 15. jануара 1888. године. Оснивач ове библиотеке и њен први библиотекар био jе Феликс Милекер (1858-1942), познати историчар и археолог, и писац великог броjа књига и студиjа. 

После оснивања Музеjа, од 1897. до 1947. године, Градска билбиотека и Музеj раде као jединствена установа под jедним кровом, а од 1947. године као посебне установе, од када почињу да знатниjе прошируjу своjу делатност. Самостална, након седам промењених адреса, педесетих година овог века, Градска билбиотека jе смештена у данашњу зграду на Светосавском тргу бр. 2.
Top