Одељења ➜ матично


Градска библиотека је решењем Покрајинског секретаријата за културу и информисање 2012. године добила статус матичне библиотеке. Градској библиотеци у Вршцу поверено је врешење матичних функција у библиотечко-инфомационој делатности на територији општина Вршац, Алибунар, Бела Црква и Пландиште.

По функцији, Градска библиотека ради на унапређењу и развоју библиотека и библиотечко-информационе делатности, прати стање, води регистар библиотека, врши стручни надзор над радом јавних, школских и специјалних библиотека на подручју матичности и помаже њихово укјлучење у јединствени бибиотечко-инфомациони систем Србије.

Контакт

Градска библиотека Вршац
Светосавски трг 2, 26300 Вршац
Тел: 013/832-955
e-mail: bibliotekavrsac@mts.rs

Радно време
Од понедељка до петка 07:30 - 20:00 сати, суботом 8:00 - 12:00 сати.

 Потврђујем тачност података

Маилинг листа

Питања

Питајте библиотекара и добићете одговор у најкраћем могућем року.

2018 © Градска библиотека Вршац - Сва права задржана
Top