Градска библиотека Вршац Светосавски трг 2, 26300 Вршац тел/факс: 013 83-29-55

Правопис није ситница

 

Међународни дан писмености – 8. септембар обележен је у Градској библиотеци кроз рад неколико ортографских радионица под заједничким слоганом „Правопис није ситница“. Радионице је водила мр Ивана Ђорђев, предавач на Високој школи струковних студија за васпитаче „Михаило Палов“ у Вршцу.

„Радионице су осмишљене са примарним циљем да допринесу унапређивању писменог изражавања ученика вршачких средњих школа са ортографског аспекта. Правопис је највидљивији део писмености и он се учи од првог разреда основне школе. Зато одлучујућу улогу у неговању норме има школа,“ рекла је мр Ивана Ђорђев.Она је нагласила да о писменом човеку данас можемо говорити као о ономе ко својим језичким понашањем и поштовањем норме достојанствено представља културне вредности из којих је поникао, али и доприноси њиховом чувању и унапређивању користећи сва преимућства света у којем живимо.

„За поуздану примену правописних захтева неопходно је и добро познавање граматике, нелингвисичка знања, те јединство теоријских знања и практичне обучености. Да би се знања и умења слила у навику и прешла у исправно поступање, потребна су вишегодишња, систематска вежбањима и стална брига о језику,“ истакла је мр Ивана Ђорђев. Она је истакла и важност читања за унапређење писменог изражавања:

Важност навике читања увек треба посебно истицати, јер се писмено изражавање унапређује дуготрајним читањем и пажљивим слушањем, док сам процес писања треба да представља израз унутрашње потребе и надахнућа.“

Даринка Михајловић, директорка Градске библиотеке, такође је истакла да правопис није ситница и да кроз овакве образовне активности библиотека промовише важност неговања српског књижевног језика.

„Живимо у времену када се правила не поштују и када се чини да је једино правило „да нема правила“. Правопис није ситница, он је огледало писменог човека и ове радионице су наш допринос неговању књижевног српског језика. Захваљујемо се мр Ивани Ђорђев која је одржала изузетно едукативне и креативне радионице. Надамо се да ће се наша сарадња наставити и да ћемо кроз будуће ортографске радионице ширити светлост правилног писменог изражавања.“

 

КОНТАКТ

Градска библиотека
Светосавски трг 2
26300 Вршац

Тел: 013/832-955
E-mail: bibliotekavrsac@open.telekom.rs


Матични број: 08044805,
Регистарски број: 8212001674,
ПИБ: 100515272