Градска библиотека Вршац Светосавски трг 2, 26300 Вршац тел/факс: 013 83-29-55

Презентација пројекта реконструкције, санације, адаптације зграде и изградње новог крила Градске библиотеке Вршац

У понедељак 27. априла у Свечаној сали Општине Вршац званично је представљен Главни пројекат за реконструкцију, санацију, адаптацију зграде и изградњу новог крила Градске библиотеке Вршац. Пројекат је израђен од стране архитектонског бироа „Ђорђе Бајило архитекти доо“. Присутнима су се обратили Александра Панић, члан Општинског већа задужена за културу и Даринка Михајловић, директорка Градске библиотеке Вршац.
    Aрхитекта Јадранка Бугарски Вујовић представила је пројекат којим је предвиђена реконструкција постојећег објекта и изградња новог крила библиотеке по дубини парцеле. При изради пројекта поштоване су смернице Студије заштите блока 60 у Вршцу. Укупна пројектована корисна површина објекта износи око 2100 m2. Циљ пројекта је био да се интерполацијом новог и старог објекта формира јединствени идентитет Градске библиотеке Вршац који ће допринети улози Библиотеке као културног, друштвеног и образовног генератора. Важно је напоменути да су значајно увећани капацитети за смештај библиотечке грађе, а објекат је пројектован у складу са законским прописима и стандардима за библиотечко-информациону делатност и у целини је прилагођен особама са посебним потребама.
    Израда пројекта финансирана је од стране Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова у склопу пројекта за уређење Блока 60 под називом „Стари Вршац“.
  

 biblioteka Vrsac 1-07

 

biblioteka Vrsac - NIGHT 1

КОНТАКТ

Градска библиотека
Светосавски трг 2
26300 Вршац

Тел: 013/832-955
E-mail: bibliotekavrsac@open.telekom.rs


Матични број: 08044805,
Регистарски број: 8212001674,
ПИБ: 100515272