Градска библиотека Вршац Светосавски трг 2, 26300 Вршац тел/факс: 013 83-29-55

Акредитовани стручни семинар у Градској библиотеци

У Градској библиотеци Вршац, 9. децембра 2016. одржан је семинар „Електронска обрада старих и ретких књига“. Семинару су присуствовали стручни радници библиотека из Вршца, Беле Цркве и Алибунара. Овај акредитовани програм усавршавања извели су предавачи Библиотеке Матице српске Новка Шокица Шуваковић, Финка Пјевач и Светлана Вучковић. Програм семинара обухватио је преглед актуелних стандарда за електронски обраду старе и ретке књиге, рад на каталошкој обради у систему COBISS, а помогао је повећању знања о стандардима који се примењују приликом обраде ове специфичне врсте грађе.

 

IMG 1219 1

 

IMG 1215

IMG 1221

КОНТАКТ

Градска библиотека
Светосавски трг 2
26300 Вршац

Тел: 013/832-955
E-mail: bibliotekavrsac@open.telekom.rs


Матични број: 08044805,
Регистарски број: 8212001674,
ПИБ: 100515272