Градска библиотека Вршац Светосавски трг 2, 26300 Вршац тел/факс: 013 83-29-55

ФОНД КЊИГА НА ФРАНЦУСКОМ ЈЕЗИКУ

francuski1Fond knjiga na francuskom jeziku ima 1623 knjige koje su inventarisane i obrađene u lisnom katalogu (stari način obrade), neobrađenih ima 101 koje smo dobili na poklon od profesorke francuskog jezika Vere Antić i 50 knjiga koje su prebačene iz naučnog fonda. Ukupno: 1774. Elektronska obrada u sistemu uzajamne katalogizacije je u toku.

francuski2Najstarija knjiga na francuskom jeziku koja se čuva u Gradskoj biblioteci u Vršcu datira iz 1782. godine, a štampana je Amsterdamu, a to je čuveni roman Opasne veze ili pisma koje je jedno društvo sabralo i objavilo radi pouke drugih Šoderloa de Lakloa. Danas je taj epistolarni roman poznatiji po čuvenom holivudskom hitu Opasne veze.

U Vršcu je od 1926. godine do II Svetskog rata bila aktivna podružnica Alijansa Jugoslovenskog – francuskog kluba prijateljstva tako da mnoge knjige na francuskom jeziku imaju pečat ovog udruženja na naslovnoj strani. Aktivnosti ovog udruženja obnovljene su 1998. godine zalaganjem bibliotekara Milana Kovačevića. U sklopu saradnje U sklopu Alijanse srpsko - francuskog kluba i saradnje saFrancuskim kulturnim centrom u Beogradu bila je organizovana izložba knjiga pod nazivom U susret Vršcu od 2. – 6. aprila 2002. godine u Francuskom kulturnom centru u Beogradu. Reč je o izložbi knjiga iz fonda stare i retke knjige, a izložene su i knjige na francuskom, ali i na latinskom, nemačkom, mađarskom jeziku.

francuski3Najveći broj knjiga iz ovog fonda je iz oblasti lepe književnosti odnosno literature, ali ima dosta knjiga i iz filozofije, sociologije, društvenih nauka. Posebnu zanimljivost ovog fonda čine knjige koje se bave idejom evropeizma, a većina tih knjiga su štampane početkom dvadesetog veka. Pošto je godina 2012 jubilarna godina u kojoj se obeležava 300 godina od rođenja Žan Žak Rusoa uz ovaj kratak pregled fonda knjiga na francuskom jeziku evo i spiska Rusoovih dela koja se čuvaju u Gradskoj biblioteci u Vršcu.

 

 

 

 

J.-J. Rousseau

 1. Les Confessions de J.- J. Rousseau   Paris, Ernest Flammarion, editeur [s. a.]
 2. J.- J. Rousseau du Contrat Social ou Principes du Droit politique
  Lettre à M. D’Alembert sur les Spectacles  Paris Ernest Flammarion editeur
 3. J.-J Rousseau  Emile ou De L’èducation, Paris, 1858.
  Librairie de firmin didot frères
 4. Morceaux Choisis des Œuvres de Jean-Jacques Rousseau, 1921.
  Bielefeld und Leipzig,   Velhagen & Klasing
 5. Les rèveries du promeneur soliter  en dix promenades, 1902.
  Paris, Librairie de la Bibliothèque Nationale
 6. Julie, ou La Nouvelle Hèloise, A Paris, Didot, 1804
  J.-J. Rousseau Pensèes malog formata

КОНТАКТ

Градска библиотека
Светосавски трг 2
26300 Вршац

Тел: 013/832-955
E-mail: bibliotekavrsac@open.telekom.rs


Матични број: 08044805,
Регистарски број: 8212001674,
ПИБ: 100515272