Градска библиотека Вршац Светосавски трг 2, 26300 Вршац тел/факс: 013 83-29-55

ЗАПОСЛЕНИ

Колектив у Градској библиотеци чини дванаесторо запослених који су распоређени на следећим радним
местима:

Весна Златичанин, в.д. директор

Одељење за одрасле кориснике:

1. Душко Влајковић Митрованов, виши књижничар
2. Милина Шарчевић, књижничар

Дечје одељење:

1. Сенка Мрвош, виши књижничар
2. Сања Попошилов, књижничар
3. Снежана Матијевић, књижничар

Одељење обраде и каталога:

1. Драгана Ракић, библиотекар
2. Јелена Цуца, библиотекар-информатичар

Завичајно одељење (Банатика):

1. Тамаш Фодор, библиотекар

Одељење за матичну делатност:

1. Иван Стојановић, библиотекар-информатичар

Служба за опште, административне, материјално-финансијске и помоћне послове:

1. Томислав Милићевић, секретар
2. Тереза Оморац, рачуновођа

Књиговезница:

  1. Бранислава Маџарац, књиговезац

КОНТАКТ

Градска библиотека
Светосавски трг 2
26300 Вршац

Тел: 013/832-955
E-mail: bibliotekavrsac@open.telekom.rs


Матични број: 08044805,
Регистарски број: 8212001674,
ПИБ: 100515272