Градска библиотека Вршац Светосавски трг 2, 26300 Вршац тел/факс: 013 83-29-55

ЗАПОСЛЕНИ

Колектив у Градској библиотеци чини петнаесторо запослених који су распоређени на следећим радним местима:

Даринка Михајловић, директор

Одељење за одрасле кориснике:

 1. Душко Влајковић Митрованов, виши књижничар
 2. Весна Топаловић, књижничар

Дечје одељење:

 1. Сенка Мрвош, виши књижничар
 2. Маја Качарић, виши књижничар
 3. Снежана Миросављев, књижничар

Одељење обраде и каталога:

 1. Весна Златичанин, библиотекар
 2. Tамаш Фодор, библиотекар
 3.  Јелена Цуца, библиотекар-информатичар

Завичајно одељење (Банатика):

 1. Драгана Ракић, библиотекар

Одељење за матичну делатност:

 1. Иван Стојановић, библиотекар-информатичар

Служба за опште, административне, материјално-финансијске и помоћне послове:

 1. Томислав Милићевић, секретар
 2. Тереза Оморац, рачуновиђа
 3. Сања Попошилов, курирка-спремачица

Књиговезница:

 1. Бранислава Маџарац, књиговезац

КОНТАКТ

Градска библиотека
Светосавски трг 2
26300 Вршац

Тел: 013/832-955
E-mail: bibliotekavrsac@open.telekom.rs


Матични број: 08044805,
Регистарски број: 8212001674,
ПИБ: 100515272