Градска библиотека Вршац Светосавски трг 2, 26300 Вршац тел/факс: 013 83-29-55

МАТИЧНО ОДЕЉЕЊЕ

Градска библиотека је решењем Покрајинског секретаријата за културу и информисање 2012. године добила статус матичне библиотеке. Градској библиотеци у Вршцу поверено је врешење матичних функција у библиотечко-инфомационој делатности на територији општина Вршац, Алибунар, Бела Црква и Пландиште.

По функцији, Градска библиотека ради на унапређењу и развоју библиотека и библиотечко-информационе делатности, прати стање, води регистар библиотека, врши стручни надзор над радом јавних, школских и специјалних библиотека на подручју матичности и помаже њихово укјлучење у јединствени бибиотечко-инфомациони систем Србије.

КОНТАКТ

Градска библиотека
Светосавски трг 2
26300 Вршац

Тел: 013/832-955
E-mail: bibliotekavrsac@open.telekom.rs


Матични број: 08044805,
Регистарски број: 8212001674,
ПИБ: 100515272