Градска библиотека Вршац Светосавски трг 2, 26300 Вршац тел/факс: 013 83-29-55

Постанак речи БИБЛИОТЕКА

У речницима страних речи може се прочитати да је библиотека грчког порекла и да је сложена од две речи:  библион – књига и тхеке– ковчег, преградак, ормар. То је , дакле, дословно: „ормар за књиге“, или, у слободнијем преводу, „складиште књига“.

Сама реч  библион – књига настала је према имену феничког града Библиоса, одакле су стари Грци набављали листове  папируса, по којима су онда писали и слагали их (тачније: савијали) у књиге – библиосе.

КОНТАКТ

Градска библиотека
Светосавски трг 2
26300 Вршац

Тел: 013/832-955
E-mail: bibliotekavrsac@open.telekom.rs


Матични број: 08044805,
Регистарски број: 8212001674,
ПИБ: 100515272