Градска библиотека Вршац Светосавски трг 2, 26300 Вршац тел/факс: 013 83-29-55

Најдуже кашњење враћања књиге у библиотеку

Ако се плашите да одете у своју библиотеку јер већ неколико дана касните с враћањем књиге, можете да се утешите највећим светским кашњењем, које се мери у вековима: 288 година! Књига Биографија једног немачког надбискупа позајмљена је из британске универзитетске библиотеке 1668.г. а враћена тек 1956. Кашњење, на срећу заборавне муштерије (и његових наследника), није наплаћено.

Највећа библиотека на свету

У потрази за добром литературом најбоље је да се запутите у библиотеку, а ако желите да се осећате као у рају, најбоље је да посетите највећу од највећих: америчку Конгресну библиотеку у Вашингтону. Основана је 1800. године и данас је то  највећа библиотека на свету, са више од 32 милиона књига на скоро 500 језика и више од 61 милион рукописа. Укупна дужина њених полица за књиге износи 1199 км.

Постанак речи БИБЛИОТЕКА

У речницима страних речи може се прочитати да је библиотека грчког порекла и да је сложена од две речи:  библион – књига и тхеке– ковчег, преградак, ормар. То је , дакле, дословно: „ормар за књиге“, или, у слободнијем преводу, „складиште књига“.

Сама реч  библион – књига настала је према имену феничког града Библиоса, одакле су стари Грци набављали листове  папируса, по којима су онда писали и слагали их (тачније: савијали) у књиге – библиосе.

КОНТАКТ

Градска библиотека
Светосавски трг 2
26300 Вршац

Тел: 013/832-955
E-mail: bibliotekavrsac@open.telekom.rs


Матични број: 08044805,
Регистарски број: 8212001674,
ПИБ: 100515272